Lecznica Weterynaryjna Mariusz Mikołajczak

PASZPORTY

 

Paszport jest dokumentem identyfikacyjnym wystawianym na potrzeby przemieszczania zwierząt domowych należących do gatunków psy, koty, fretki, pomiędzy państwami członkowskimi UE

Paszport zawiera pozycje przeznaczone do wprowadzenia następujących informacji:

  • umiejscowienie transpondera lub tatuażu oraz datę jego wszczepienia lub naniesienia albo datę odczytu transpondera lub tatuażu, a także kod alfanumeryczny wskazywany przez transponder lub widniejący na tatuażu;
  • imię, gatunek, rasa, płeć, umaszczenie, data urodzenia podana przez właściciela i wszelkie cechy charakterystyczne bądź wyróżniające lub znaki szczególne danego zwierzęcia domowego;
  • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe właściciela;
  • imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz podpis upoważnionego lekarza weterynarii, który wystawia lub uzupełnia dokument identyfikacyjny;
  • podpis właściciela;
  • informacje dotyczące szczepienia przeciwko wściekliźnie;
  • data pobrania próbki krwi do badania poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania;
  • informacje na temat zastosowania wszelkich profilaktycznych środków zdrowotnych w odniesieniu do chorób lub zakażeń innych niż wścieklizna;
  • inne stosowne informacje dotyczące stanu zdrowia zwierzęcia domowego

Paszport wystawia upoważniony lekarz weterynarii!!!

Mapa dojazdu